fbpx

Politica de confidentialitate

Prin continuarea navigarii pe site-ul www.anandaclinic.ro sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos.

Conform cerintelor Regulamentului UE 2016/679, “GDPR” pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date site-ul www.anandaclinic.ro (ANANDA CLINIC), sediul in Soseaua Ciofliceni, nr.19, Snagov, Ilfov, se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor cu privire la datele cu caracter personal si libera circulatie a acestora, Ananda Clinic avand obligatia de a administra in siguranta si pentru scopurile specificate in prezentul document datele personale furnizate de oaspete, cu exceptia situatiilor in care dezvaluirea informatiilor este prevazuta de lege, ori informatiile sunt deja publice.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

in conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) – aplicabil incepand cu 25 Mai 2018 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum si cu prevederile legislatiei nationale in vigoare, Ananda Clinic, va informeaza:

Date cu caracter personal prelucrate de Ananda Clinic

Ananda Clinic prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, nume si prenume beneficiar real, codul numeric personal sau orice alt cod general de identificare, seria si numarul actului de identitate, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, numarul dosarului de pensie, numarul deciziei de pensionare, telefon, fax, adresa de domiciliu/resedinta/corespondenta, adresa de email, profesie, loc de munca, date despre angajator, date privind vechimea in munca, expunerea politica, functie publica detinuta, formare profesionala (diplome, studii), stare civila, situatie familiala, situatie economica si financiara, date bancare, informatii rezultate in urma inregistrarii audio a convorbirilor telefonice (continut si metadate) si informatii rezultate in urma inregistrarii video in cazul in care vizitati una din sucursalele Ananda Clinic. Informatiile solicitate sunt necesare desfasurarii activitatilor permise centrelor de detoxifiere si recuperare in conformitate cu cerintele legale si orice informatii privind o persoana fizica ce pot duce individual sau prin combinare la identificarea respectivei persoane.

Persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de Ananda Clinic, sunt urmatoarele:

 • clientii persoane fizice;
 • potentiali clienti persoane fizice;
 • mandatarii clientilor /potentialilor clienti persoane fizice/juridice;
 • beneficiarii reali ai clientilor persoane juridice;
 • reprezentantii legali si asociatii/actionarii clientilor persoane juridice;
 • persoanele ale caror date sunt furnizate de catre clienti Ananda Clinic in vederea obtinerii unei produs, realizarii unei operatiuni/prestarii unui serviciu (spre exemplu: sot, sotie, copil, parinti, beneficiarul unei operatiuni de plata, persoane fizice ale caror date sunt prevazute in documentele puse la dispozitie de catre clienti etc.).

In cazul in care oaspeteul este cel care furnizeaza informatii catre Ananda Clinic despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentei informari referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopurile prelucrarii:

Ananda Clinic. prelucreaza datele cu caracter personal declarate in vederea prestarii serviciilor in urmatoarele scopuri, de a face demersuri in vederea desfasurarii etapelor aferente terapiilor oferite: cunoasterea oaspeteului, cunoasterea starii sale medicale si a ocupatiei acestuia, oferirea de consultatie online, programarea oaspeteului.

Mentionam ca datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de catre Ananda Clinic, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre Ananda Clinic.

In cazul in care refuzati prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii de creditare devine imposibila pentru Ananda Clinic.

Temeiul legal al prelucrarii: Temeiul prelucrarii este constituit din: (1) consimtamant privind datele necesare activitatii de marketing , (2) realizarea consultatiei online, cunoasterea oaspeteului, programarea oaspeteului.

Categoriile de destinatari:

Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu prestarea serviciilor si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, Ananda Clinic comunica aceste date catre autoritati si organisme publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari, precum:

 • Furnizori de servicii, definiti in GDPR ca imputerniciti: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; utilitati; audit; serviciilor de suport; procesare plati inter-bancare si transmitere a informatiilor privind operatiunile inter-bancare (e.g., MobilPay, Netopia, etc), furnizori de retele de socializare, furnizori de servicii conexe de cercetare de piata, de transmitere a comunicarilor de marketing, de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, de servicii de marketing prin intermediul resurselor de social media, de servicii de realizare a continutului formelor de marketing;
 • Organe judiciare din Romania si din alte tari, precum membrii ai instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor;
 • Institutii publice de supraveghere a activitatii centrelor de detoxifiere si recuperare
 • Autoritati publice centrale si locale (de ex: Autoritate Nationala de Administrare Fiscala, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) din Romania, si din alte tari, organe ale politiei, procuraturii, etc.;
 • Institutii de investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica;
 • Entitati catre care Ananda Clinic a externalizat furnizarea de servicii asociata activitatii desfasurate;
 • Reteaua de sucursale Ananda Clinic sau alti intermediari de servicii de recuperare si detoxifiere.

Categoriile de imputerniciti

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu privire la respectarea cerintelor Regulamentului. in plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv in ceea ce priveste cerinta stergerii sau returnarii datelor).

Durata prelucrarii: Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfasoara in scopurile pentru care au fost colectate pe toata durata indeplinirii serviciilor de creditare. Ulterior incetarii operatiunilor de prelucrare de date personale, acestea vor fi arhivate conform legislatiei in vigoare. in plus pentru garantiile prin consimtamant, durata este atata timp cat acesta este in vigoare.

Dupa expirarea perioadei legale de arhivare, datele vor fi anonimizate ireversibil.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre, nu vom putea sa incheiem contractele de creditare pe care ni le solicitati sau nu vom putea executa contractul de creditare in care sunteti/veti fi parte. Pe parcursul colectarii datelor cu caracter personal, campurile obligatorii vor fi marcate distinct cu *.

Prelucrare date personale in scop de marketing direct

In masura in care ati fost de acord, Ananda Clinic. si/sau partenerii sai prelucreaza in scop de marketing direct (1), pentru crearea de profiluri (2), datele cu caracter personal, precum: nume, data nasterii, adresa, adresa e-mail, telefon acasa, numar de telefon. Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, Ananda Clinic., prin departamentele specializate, selecteaza si analizeaza (3) una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior. in afara de acestea, mai pot fi utilizate: CNP, statut marital, ocupatie, domeniul ocupatiei, venit, angajator, cu mentiunea ca nu este utilizat concomitent intregul set de date.

(1) Marketingul direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitatii la campanii si altele asemenea. Spunem in masura in care ati fost de acord, intrucat daca v-ati exprimat dezacordul, datele dumneavoastra nu vor fi prelucrate in scop de marketing direct.

(2)„Creare de profiluri” inseamna orice forma de prelucrare a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind situatia economica, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva.

(3) Selectia si analiza nu sunt scopuri diferite de scopul initial, nici operatiuni de prelucrare de sine-statatoare, ci modalitati prin care se realizeaza scopul de marketing direct.

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, informare, rectificare, stergere sau uitare, portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.

Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea si utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Ananda Clinic cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, precum si detalii cu privire la activitatile de prelucrare.

Dreptul de rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre Ananda Clinic a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete, din partea persoanelor fizice.

Dreptul de stergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de stergere a datelor in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. in cazul in care stergerea ar duce la functionarea incorecta a sistemelor Ananda Clinic, informatiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibila sa fie utilizata si in cazul in care datele sunt utilizate in scopuri statistice.

Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor sa obtina, sa reutilizeze si sa le fie transmise datele lor personale catre un alt operator, in scopuri proprii in cadrul diferitelor servicii, in situatia in care sunt indeplinite conditiile legale.

Dreptul la opozitie: Persoanele fizice au dreptul sa se opuna la: prelucrarea bazata pe interesul legitim sau indeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) si prelucrarea in scopul cercetarii stiintifice/istorice si al statisticilor.

Dreptul de restrictionare a prelucrarii: Persoanele fizice au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor lor personale, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente in masura in care considerati necesar: Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plangere la o autoritate de supraveghere.

Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorecte sau neactualizate, va rugam sa ne informati de indata.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezentul email, puteti sa contactati Ananda Clinic la adresa de e-mail:[email protected], in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor sau la adresa postala Soseaua Ciofliceni, nr.19, Snagov, Ilfov

Informatii privind retelele de socializare

Prin continuarea navigarii pe site-ul www.anandaclinic.ro sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos.

Informatiile personale care se regasesc public in profilele create pe retele de socializare terte (Facebook, Google+, Twitter, Instagram) si asupra carora v-ati dat acordul de a fi impartite sunt oferite catreAnanda Clinic de aceste site-uri prin intermediul plug in-urilor instalate in site-ul www.anandaclinic.ro.

Prin informatii personale se intelege informatii de baza din contul de utilizator ca nume, adresa de e-mail, sex, varsta, data nasteri, oras, nationalitate, poza de profil, lista de prieteni etc. si alte informatii asupra carora v-ati dat acordul de a fi puse la dispozitia altor site-uri sau aplicatii.

Pentru a afla mai multe informatii despre modul in care retele de socializare pot afisa diferitelor site-uri continut al profilului de Facebook al unui utilizator, va rugam sa cititi Termenii si conditiile de utilizare a platfomei de socializare. Veti intelege, astfel, cum datele dumneavoastra personale pot fi utilizate in scopuri publicitare.

Aveti dreptul de a refuza sau a inceta impartasirea de informatii, in mod gratuit si fara nicio justificare, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire ca datele dumneavoatra cu caracter personal sa nu mai fie prelucrate de Ananda Clinic dupa incetarea contractului, in niciun scop publicitar, de marketing sau ca datele dumneavoastra despre desfasurarea activitatii bancare sa nu fie dezvaluite catre terti.

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind drepturile persoanei ale carei date personale sunt prelucrate, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea si utilizarea datelor lor personale.

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Ananda Clinic cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, precum si detalii cu privire la activitatile de prelucrare.

Dreptul de rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre Ananda Clinic a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete, din partea persoanelor fizice.

Dreptul de stergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de stergere a datelor in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. in cazul in care stergerea ar duce la functionarea incorecta a sistemelor Ananda Clinic, informatiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibila sa fie utilizata si in cazul in care datele sunt utilizate in scopuri statistice.

Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor sa obtina, sa reutilizeze si sa le fie transmise datele lor personale catre un alt operator, in scopuri proprii in cadrul diferitelor servicii, in situatia in care sunt indeplinite conditiile legale.

Dreptul la opozitie: Persoanele fizice au dreptul sa se opuna la: prelucrarea bazata pe interesul legitim sau indeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) si prelucrarea in scopul cercetarii stiintifice/istorice si al statisticilor.

Dreptul de restrictionare a prelucrarii: Persoanele fizice au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor lor personale, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente in masura in care considerati necesar: Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plangere la o autoritate de supraveghere.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezentul email, puteti sa contactati Ananda Clinic la adresa de e-mail:[email protected], in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor sau la adresa postala Soseaua Ciofliceni, nr.19, Snagov, Ilfov